Затворен цикъл на производство
 
Ameta
Контакти

Вашият профил
Хотел / Ресторант
Търговец на дребно / Склад
Дистрибутор / Търговец
Други (моля уточнете)
 
Фирма
Вашето име
Телефон
Пощенски адрес
Въпрос / Коментар
Как разбрахте за Амета?

Въведете кода:

 

Амета Холдинг
7200 Разград, П.к. 181
Индустриална зона, Птицекланица - Пилко
Телефон: 359 84 66 10 86
Факс:        359 84 66 10 92
E-mail: sales@ameta.bg